امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
کارشناس بیمه سلامت:

جلوگیری از تجویزهای تکراری و غیر ضروری با تجویز نسخه الکترونیک محقق می‌شود

کارشناس بیمه سلامت با اشاره به اینکه با عملیاتی شدن برنامه تجویز نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه کاغذی گام مهمی در راستای تشکیل پرونده الکترونیک بیمه شدگان بیمه سلامت کشور برداشته خواهد شد، گفت: اشراف و در دسترس بودن اطلاعات پرونده سلامت بیمه شدگان هنگام تجویز نسخ برای پزشکان ، آنان را در تجویز بهینه و منطقی دارو یاری کرده و از تجویزهای تکراری و غیرمفید داروها جلوگیری خواهد کرد.

سید رضا پوراقدم در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: بررسی های آماری نشان می‌‌‌‌دهد که در استانی مانند آذربایجان غربی که تقریبا 2 میلیون نفر بیمه شده دارد ماهانه 85 هزار جلد دفترچه به جهت اتمام اوراق نسخ یا اتمام مدت اعتبار یا درخواست صدور المثنی یا درخواست صدور اولیه توسط نمایندگی‌ها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد که تعداد آنها دراین استان به 60 شعبه می‌رسد ، چاپ و تحویل بیمه شدگان این استان می‌شود.

 کارشناس بیمه سلامت افزود: اثر بخشی مثبت الکترونیکی سازی فرایند تجویز نسخ در ادامه به روند رسیدگی این اسناد نیز ورود پیدا کرده و پذیرش،رسیدگی و انتقال الکترونیکی اسناد از محل وقوع اقدامات درمانی به ادارات رسیدگی به اسناد پزشکی بیمه سلامت کشور را نیز تحت شمول خود قرار خواهد داد ، به طوری که نسخ تجویزی الکترونیکی بین موسسات درمانی و ادارات کل بیمه سلامت مبادله خواهد شد.

 وی ادامه داد: همچنین رسیدگی این اسناد نیز به صورت رایانه‌ای و تحت نرم افزار ویژه رسیدگی درکوتاه‌ترین زمان صورت خواهد گرفت و در نهایت مدت زمان انتقال اسناد رسیدگی شده به واحد امور مالی ادارات کل بیمه سلامت کشور به کمترین زمان ممکن رسیده و در صورت تامین اعتبارات ریالی مصوب تاخیرهای پرداخت مطالبات موسسات نیز کوتاهتر خواهد شد.

 کارشناس بیمه سلامت با بیان اینکه تشکیل بانک اطلاعات درمانی بیمه شدگان که از آن به عنوان پرونده سلامت یاد می‌شود یکی از اهداف مهم نظام سلامت و بیمه درمان کشور است، گفت: با عملیاتی شدن برنامه تجویز نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه کاغذی گام مهمی در راستای تشکیل پرونده الکترونیک بیمه شدگان بیمه سلامت کشور برداشته خواهد شد . در این صورت پزشکان خواهند توانست هنگام مراجعه بیمه شده جهت مداوا سابقه درمانی آنان را نیز رویت کرده و با اطلاعات بهتر و بیشتری نسبت به مداوای شخص مراجعه کننده اقدام کنند.

 پور اقدام گفت: از تاثیرات دیگر تحقق این هدف جلوگیری از انباشت داروهای استفاده نشده در منازل می‌تواند باشد که متاسفانه همگان در منازل خود شاهد انبار شدن بسیاری از این داروها هستیم چه بسا بسیاری از داروهای کمیاب که بدون اطلاع بیمه شدگان در منازل آنها بلا استفاده مانده و عده دیگری از هموطنان به دنبال یافتن آن دارو ها در داروخانه ها هستند.

 

برچسب ها: منتخب استانها