امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
مدیرکل بیمه سلامت مازندران:

اجرای طرح نسخه الکترونیکی به همکاری بین بخشی نیاز دارد

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: اجرای طرح نسخه الکترونیکی به همکاری‌های بین بخشی نیازمند است. با اجرای این طرح، کاهش خطاهای دارویی و مدیریت منابع نظام سلامت محقق می‌شود.

رسول ظفرمند در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا در مازندران درباره طرح‌های الکترونیک سازمان بیمه سلامت افزود: اجرای طرح های الکترونیک سازمان بیمه سلامت در کشور نیازمند همکاری و تغییر رفتار پزشکان و دریافت کنندگان خدمات سلامت است.

وی ادامه داد: تغییر رفتار و اصلاح سبک زندگی خاصی که بر حسب عادت به رویه تبدیل شده، بسیار دشوار است، اما باید به این سمت حرکت کنیم.

ظفرمند بیان کرد: برای بهبود شرایط، مدیریت منابع، صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش خطاهای انسانی باید به سمت الکترونیکی شدن خدمات برویم. /11

برچسب ها: منتخب استانها