امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی:

بیش از 6 هزار نفر از اتباع درخراسان رضوی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: 6 هزارو 786 نفر از اتباع درخراسان رضوی تحت پوشش بیمه سلامت قراردارند.

به گزارش خبرنگار آی هینا، سیدمرتضی وجدان مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی دردیدار با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی این استان گفت: از ابتدای سال جاری 32 هزار و 610 دفترچه اولیه صادرشده است که این افراد مدد جویان صندوق اقشار نظام ارجاع ۱ هستند.

وی افزود: ۱۰۲ پزشک خانواده ، ۱۳۲ پزشک متخصص، تمامی واحدهای پرتو نگاری ،۵۲ بیمارستان و ۳۳ درمانگاه در سطح استان به این افراد خدمت ارایه می دهند.

وجدان تصریح کرد: حدود۷۱هزار نفر مدد جو در استان خراسان رضوی تحت پوشش کمیته امداد هستند که ازاین تعداد برای کمتر از ۵۰ درصد دفترچه صادرشده است؛ البته هیچ گونه وجهی از مددجویان جهت حق بیمه دریافت نمی شود و تا کنون حدود ۲۵هزار پیامک از سوی اداره کل برای مدد جویان ارسال شده  و مقرر است تا همین فرایند از طریق رابطان کمیته امداد انجام شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی اظهار داشت : با توجه به اینکه از تاریخ ۳۱ خرداد پذیرش کارت های سه برگی امکان پذیر نیست ، از مدد جویان تقاضا می شود تا در اسرع وقت جهت دریافت دفترچه بیمه خود به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی گفت: پرداخت خسارت متفرقه بیشتردر اداره کل به صورت متمرکز انجام می شد، اما درحال حاضر به جهت ارایه خدمات به بخش خصوصی در ۴ دفترپیشخوان انجام می پذیرد .

وی با اشاره به اینکه 6 هزارو 786 نفر از اتباع تحت پوشش بیمه سلامت قراردارند افزود:  اتباع آسیب پذیر حدود6 هزار و 639 نفر و غیر آسیب پذیر حدود۱۰۷ نفرهستند ، همچنین ۱۰۷ نفر  با بیماری خاص هم تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی تصریح کرد: اجرای نسخه الکترونیکی در نیشابور آغاز شده و پس از موفقیت طرح آزمایشی هم اکنون در  ۷شهرستان این استان در فاز اجرایی قرار دارد،  بنابراین امیدواریم تاپایان سال جاری این طرح در کل کشور عملیاتی شود، به طورحتم  هدف افزایش سطح سواد سلامت مردم است که با کمک اصحاب رسانه محقق خواهد شد.

برچسب ها: منتخب استانها