امروز: 1398/11/09 | Wednesday 29th of January 2020
مدیرکل بیمه سلامت مازندران مطرح کرد:

آمادگی برای اجرای پروژه ارسال و رسیدگی الکترونیکی اسناد در بیمارستان های خصوصی

مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد: با توجه به اجرای پروژه انتقال و رسیدگی الکترونیکی اسناد بیمارستانی در بیمارستانهای دولتی استان و ایجاد بستر مناسب جهت اجرای این پروژه در سطح استان، بیمه سلامت برای اجرای پروژه انتقال و رسیدگی الکترونیکی اسناد در بیمارستانهای خصوصی استان نیز آماده است. 

به گزارش آی‌هینا ، دکتر ظفرمند در بازدید گروه ارزیابی اعزامی از وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت از برخی بیمارستان‌های دولتی زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل بیان کرد: رویکرد سازمان بیمه سلامت در سال ۹۸ در راستای اجرای پروژه های الکترونیکی در حوزه سلامت بوده و استان مازندران نیز جزء ۶ استان منتخب در اجرای این پروژه‌ها است. پروژه انتقال، تبادل و رسیدگی الکترونیکی اسناد بیمارستانی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل با پیشرفت خوبی در حال انجام است که در مرحله استقرار در ۱۰۰ درصد از بیمارستان‌های دولتی استان استقرار یافته است.

وی افزود: با تعامل همکاری و همفکری بین بیمه سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل پروژه انتقال و رسیدگی الکترونیکی اسناد در بیمارستان‌های دولتی استان از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بوده که این امر تقدیر گروه ارزیاب وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت را در پی داشته است.

دکتر ظفرمند در ادامه افزود: از آنجایی که یکسان‌سازی نحوه ارسال اسناد پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی موجب شفافیت بیشتر در ارائه خدمات درمانی می‌شود، از همه مسئولین تقاضا داریم که در تأمین و اجرایی سازی پروژه ارسال و رسیدگی الکترونیکی اسناد در تمامی مراکز خصوصی ارائه دهنده خدمات درمانی استان همراهی داشته باشند. 

لازم به ذکر است؛ چهار طرح الکترونیک سازمان بیمه سلامت ( نسخه نویسی الکترونیکی، نظام ارجاع الکترونیکی، استحقاق سنجی الکترونیکی و انتقال الکترونیکی اسناد بیمارستانی) در استان مازندران در حال اجرا است.

برچسب ها: منتخب استانها