امروز: 1398/06/01 | Friday 23rd of August 2019
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهرخبرداد:

صدوردفترچه بیمه برای 6 هزار مددجوی کمیته امداد

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر برای ۶ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد دفترچه بیمه صادر کرده است.

پرویز رمضانی درگفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: براساس تفاهم نامه و قانون برنامه از ابتدای سال جاری پوشش بیمه‌ای همه مددجویان کمیته امداد به بیمه سلامت واگذار شد و در این ارتباط ۱۵ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان بوشهرتحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر اظهارداشت: در استان بوشهر ۵۱۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که برای رفع هم پوشانی بیمه‌ای آنها از سال گذشته اقدام شده و تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از افرادی که دارای بیش از یک دفترچه بیمه‌ بودند بر اساس ضوابط رفع همپوشانی شدند.

رمضانی تاکید کرد: با توجه به ضرورت تجویز و ارائه منطقی خدمات سرپایی و بستری، علاوه بر نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات، طرحی تحت عنوان ارزیابی مناسبت خدمات بستری در دستور کار قرار دارد و در یکی از بیمارستان های استان آغاز شده است.

رمضانی افزود: براساس این برنامه معیار علمی بستری بیماران، طول زمان بستری و سطح کیفیت خدمات ارزیابی می شود.

برچسب ها: منتخب استانها