امروز: 1398/06/01 | Friday 23rd of August 2019
مدیرکل بیمه سلامت استان فارس:

نظام ارجاع الکترونیک به زودی در استان فارس اجرا می‌شود

مدیرکل بیمه سلامت استان فارس از اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان فارس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این طرح در دو شهرستان به صورت پایلوت اجرا شده است و پس از شناسایی و رفع مشکلات قرار است ابتدا در سطح یک روستایی انجام شود.

دکتر فرهاد لطفی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا به اجرای پروژه‌های الکترونیک استان فارس اشاره کرد و افزود: تبادل الکترونیک اسناد از جمله اقداماتی است که در حال حاضر به طور جدی در حال انجام است به طوری که تمام بیمارستان‌های استان یعنی 53 بیمارستان در مرحله استقرار اجرای این طرح وارد شده‌اند.

 وی ادامه داد: 43 بیمارستان استان فارس زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که در اجرای این برنامه‌ها تعامل بسیار خوبی با آن‌ها وجود دارد. طی برنامه‌ریزی‌ صورت گرفته و تاکید سازمان، اسناد بستری و بستری موقت مرداد ماه بیمارستان‌ها تا پایان شهریور به صورت الکترونیک تبادل خواهد شد.  

 مدیرکل بیمه سلامت استان فارس افزود: تبادل الکترونیک اسناد علاوه بر صرفه جویی در کاغذ، سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد به نحوی که می‌توان اسناد را به طور یکنواخت و با دقت بیشتر رسیدگی کرد.

 وی به اجرای برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: این برنامه به صورت پایلوت در شهرستان فیروزآباد در حال انجام است. به منظور تعامل بیشتر 60 درصد مطالبات پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌هایی که با این طرح همکاری داشته باشند، به صورت علی‌الحساب پرداخت خواهد شد.

 لطفی ادامه داد: بحث نظام ارجاع الکترونیک نیز در استان فارس به زودی اجرا می‌شود. این طرح در دو شهرستان به صورت پایلوت اجرا شده است و پس از شناسایی و رفع مشکلات قرار است ابتدا در سطح یک روستایی اجرایی شود. در اجرای این طرح لازم است که با حذف کد ارجاع و مهر دفترچه، با اخذ HID، بتوان فرآیندها را نظارت کرد.

 مدیرکل بیمه سلامت استان فارس افزود: همچنین در صورتی که کارشناسان به سامانه سیب دسترسی داشته باشند، فرآیند‌ها را به طور دقیق رصد و نظارت خواهند کرد./33

برچسب ها: منتخب استانها