امروز: 1398/09/23 | Saturday 14th of December 2019
عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:

پزشکی از راه دور، دورنمای تکمیل پازل الکترونیک درکشور

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: دورنمای پازل های الکترونیک، کشور را به سمت پزشکی از راه دور پیش می برد و گام اساسی و بزرگی در پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان با تکمیل این پروژه ها برداشته می شود.

محمد جعفری درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: در بیمه سلامت چهار پروژه الکترونیک شامل نسخه نویسی الکترونیک، استحقاق سنجی درمان، ارجاع الکترونیک و حذف اسناد کاغذی از پرونده های بستری را در سال جاری اجرا کرده ایم که کار به خوبی پیش می رود.

وی تصریح کرد: با حذف اسناد کاغذی از پرونده های بستری صرفه جویی زیادی در مصرف کاغذ صورت می گیرد و مزیت های دیگری نیز به دنبال دارد.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت اظهارداشت: از مردادماه جاری از هر دانشگاه علوم پزشکی در استان یک بیمارستان به صورت پایلوت کار حذف اسناد کاغذی بستری آغاز شده و امیدواریم با پیشرفت کار، تا دی ماه امسال بتوانیم اجرای این طرح را به همه بیمارستان ها تعمیم بدهیم.

وی افزود: صرفه جویی در کاغذ، بایگانی و انبار، شفافیت داده های درمانی بیماران و اطلاعات به روز بستری به اضافه بخش سرپایی از مزیت های اجرای این طرح است.

عضو ستاد دولت الکترونیک سازمان بیمه سلامت گفت: نقشه راه این مسیر می تواند به پزشکی از راه دور ختم شود و این روش در تشخیص به موقع بیماری ها کمک می کند که تلاش می کنیم در سال 99 در این زمینه گام برداریم و ارتقاء کیفیت درمان با استفاده از ابزارهای الکترونیک صورت گیرد.

برچسب ها: منتخب استانها