امروز: 1398/09/23 | Saturday 14th of December 2019
مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی گفت:

رفتارهای غلط در خدمت رسانی به مردم باید اصلاح شود

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت : کارها باید با استاندارد مناسب انجام و رفتارهای غلط در خدمت رسانی به بیمه شدگان و مردم باید اصلاح شود.

علی اربابی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: فعالیت ها باید با استاندارد مناسب انجام و رفتارهای غلط در خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان باید اصلاح شود.

 وی افزود: در بازدیدها از دفاتر پیشخوان باید به گونه ای عمل کرد که بعد از آن کارها به نحو مطلوب انجام شود و با برنامه ریزی مناسب و هدفمند و تدوین شاخص های عملکردی برای فعالیت ها می توان بر خیلی از مشکلات و چالش ها غلبه کرد.

 مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی تصریح کرد: برای خدمت رسانی هرچه بهتر به بیمه شدگان، آموزش و توانمندسازی نیروها و کاربران، چه در ادارات شهرستان و چه در دفاتر پیشخوان طرف قرارداد باید جدی گرفته شود.

برچسب ها: منتخب استانها