امروز: 1398/11/02 | Wednesday 22nd of January 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان قم خبرداد:

پرداخت 70میلیارد ریال مطالبات سال 97 مراکز و موسسات

مدیرکل بیمه سلامت استان قم از پرداخت 70 میلیارد ریال ، مطالبات سال 97 مراکز وموسسات طرف قرار داد این استان خبرداد .


محمدرضا فخاریان قمی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: با پیگیریهای ستادی و همچنین مساعدت لازم واختصاص بودجه ، مبلغ70 میلیاد ریال از مطالبات سنواتی سال 97 مراکز و موسسات درمانی خصوصی و غیر دولتی  طرف قرار داد استان پرداخت شد.

وی افزود: با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشوردرسال جاری،  پیگیری ها وتلاش های شبانه روزی مدیر عامل پرداختی سازمان بیمه سلامت به موسسات طرف قرارداد از روند منطقی ومناسب برخودار بوده و امیدوارم با کمک همه مراکزو موسسات طرف قرارداد دانشگاهی و غیردانشگاهی شاهد مدیریت هزینه ها باشیم و با استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش موارد غیر ضروری تداوم روند پرداخت به موقع مطالبات تمامی موسسات و مراکزدرمانی طرف قرارداد انجام شود.

مدیر کل بیمه سلامت استان قم تاکید کرد: به منظورافزایش مشارکت پزشکان و همچنین افزایش مشارکت آنان در این طرح مطالبات پزشکان شرکت کننده دراین طرح که برای بیماران خود نسخه الکترونیکی صادر کنند در پایان هر ماه پرداخت می شود که امیدواریم با همکاری تمامی پزشکان عمومی ، متخصص و فوق تخصص استان بتوانیم نسبت به جایگزینی نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه کاغذی اقدام کنیم.

برچسب ها: منتخب استانها