امروز: 1398/11/02 | Wednesday 22nd of January 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان خبرداد:

712 میلیون ریال هزینه برای ارایه خدمات درمانی به افراد مجهول الهویه

مدیرکل بیمه سلامت کردستان گفت: افراد مجهول الهویه پس از شناسایی توسط بهزیستی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و تاکنون ۷۱۲ میلیون ریال برای آنها در امور مختلف درمانی هزینه شده است.

انور اسماعیلی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: کارتن خواب ها و نوزادان رها شده در خیابان ها از جمله افراد مجهول الهویه هستند که پس از شناسایی توسط بهزیستی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و تاکنون ۷۱۲ میلیون ریال برای آنها در امور مختلف درمانی هزینه شده است.

وی افزود: این افراد به دلیل اینکه فاقد مدارک شناسایی و  کد ملی هستند، کد بیمه نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد و اگر نیاز به بستری داشته یا از حضورآنها در بیمارستان جلوگیری می‌شود و یا هزینه های زیاد مانع از بهره مندی آنان از خدمات مناسب درمانی می شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان تصریح کرد: خدمات بیمه برای این افراد شامل خدمات سرپایی نمی شود، لذا این اقدام در راستای اجرای تفاهم نامه سازمان بیمه سلامت ایران با سازمان بهزیستی کشور انجام می‌شود و امید است خدمات سرپایی نیز در آینده به این افراد از طریق بیمه سلامت تعلق گیرد.

اسماعیلی اظهار داشت: در استان کردستان بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر تحت  پوشش بیمه سلامت قرار دارند که بیشترین تعداد مربوط به بیمه شدگان صندوق بیمه روستایی است./22

برچسب ها: منتخب استانها