امروز: 1398/11/02 | Wednesday 22nd of January 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان خبرداد:

پرداخت سریع مطالبات بخش خصوصی با اجرای طرح ارجاع الکترونیک

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان از پرداخت سریع تر مطالبات بخش خصوصی با اجرای طرح ارجاع نظام الکترونیک ویژه بیمه شدگان صندوق روستایی سازمان بیمه سلامت  خبرداد.

محمد حسینی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: طرحی که در سال ۹۷ در حوزه روستاییان در استان گلستان اجرا شد، ارجاع نظام الکترونیک است که تاکنون در ۲۰ کشور تراز اول دنیا مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: اهداف کلی این طرح شامل دسترسی و بهره مندی عادلانه جمعیت هدف از خدمات سرپایی و بستری در قالب نظام ارجاع الکترونیک است و با پسخوراند در پرونده سلامت بیمار توسط پزشک متخصص فرآیند ارجاع و درمان بیمار رصد خواهد شد.
حسینی ارتقا کارایی ارائه خدمات سلامت در سطح اول برابر تفاهم نامه روستاییان، تحویل ملزومات مورد نیاز برای ارائه خدمات سطح اول، امکان احراز هویت بیمه شدگان توسط مراکز بهداشتی درمانی جامعه و امکان نوبت دهی الکترونیک در سطح مراکز بهداشت درمانی به مراکز پلی کلینیک تخصصی در شهرهای معین را از اهداف اختصاصی این طرح عنوان کرد.
وی گفت : در حال حاضر در استان گلستان بیش از ۷۵ درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت را  بیمه شدگان صندوق روستاییان تشکیل می دهد و درمجموع بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر که معادل بیش از ۷۰ درصد جمعیت استان است، تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت هستند.
حسینی تاکید کرد : طرح نظام ارجاع الکترونیک سبب کاهش هزینه های پزشکی نیز شد، البته عملی شدن این طرح باعث کاهش مصرف کاغذ نیز شده است، زیرا در گام اول به دنبال صرفه جویی کاغذ نبودیم؛ اما علی رغم اینکه در تمام استان های کشور مصرف دفترچه افزایش یافته در گلستان با کاهش ۱۸ درصدی روبرو بوده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان اظهار داشت: اکنون گلستان در پرداخت مطالبات بخش خصوصی ۲ الی ۳ ماه جلوتر از سایر استان های کشور است، همچنین در خرید راهبردی در سطح ملی نیز با کاهش هزینه روبرو شدیم و همه این موارد از مزایای اجرای این طرح است./22

برچسب ها: منتخب استانها