امروز: 1398/11/02 | Wednesday 22nd of January 2020
مدير كل بيمه سلامت استان مازندران:

هيچ محدوديتي براي دريافت خدمات بيماران اورژانسي وجود ندارد

مدير كل بيمه سلامت استان مازندران درباره نحوه دريافت خدمت بيماران اورژانسي گفت: بيمه شدگان بيمه سلامت با وجود محدود بودن بودجه از هر گونه قانوني مستثني بوده و در نحوه دريافت خدمات اورژانس هيچ محدوديتي براي آنان وجود ندارند. 

دكتر ظفرمند در گفت و گو با آي هينا با اشاره به اينكه طي هفته اخير ٢٠ ميليارد تومان از مطالبات سال ٩٧ و ٩٨ موسسات درماني پرداخت شده است، بيان كرد: اين اقدام در راستاي سياستگذاري سازمان در جهت نظم بخشي به پرداخت ها صورت گرفته است. 

وي ادامه داد: طرح هاي الكترونيك نيز در استان به صورت پايلوت در حال اجرا است. ارسال و رسيدگي الكترونيك به اسناد بستري از پيشرفت خوبي برخوردار  بوده است و آموزش و روش اجرايي اين طرح به طور منظم انجام مي شود به نحوي كه از تيرماه سال جاري اسناد در قالب ارسال الكترونيك پذيرش و پرداخت مي شود. 

مديركل بيمه سلامت استان مازندران به طرح نسخه نويسي الكترونيك نيز اشاره كرد و گفت: اين اقدام از اول ارديبهشت با ٦٥ پزشك آغاز شد و پرداخت حق الزحمه آنان يك هفته بعد از پايان ماه صورت گرفت كه اين امر موجب دلگرمي و اعتماد پزشكان عمومي به مجموعه بيمه سلامت شده است و به مرور در ساير بخش ها از جمله پزشك خانواده پس از ايجاد نرم افزار واحد از سوي وزارت بهداشت اجرايي خواهد شد. 

وي در ادامه در خصوص پروژه استحقاق سنجي بيان كرد: هر ماه حدود ٥٠٠ همپوشاني بيمه اي شناسايي و رفع شده است كه اين امر از هدر رفت منابع تا حدود زيادي جلوگيري كرده است. 

ظفرمند بر توجه و اعتماد هر چه بيشتر مردم به موضوع پزشك خانواده تاكيد كرد و گفت: پزشك خانواده خط مقدم خدمات سلامت است. در صورتي كه مردم خدمات درماني مقدماتي را تحت نظر پزشك خانواده انجام دهند، نه تنها نيازي به خدمات تخصصي و جراحي هاي سنگين به دليل شناسايي به موقع بيماري نخواهند داشت بلكه پرونده سلامت و ساماندهي داده هاي پزشكي آنان نيز با دقت بيشتري ثبت مي شود تا در صورت ارجاع به سطوح بالاتر، خدمات دقيق تري به آنان ارائه شود. 

وي افزود: مراجعه به پزشك خانواده از بعد اقتصادي نيز به نفع مردم است چرا كه با مراجعه مستقيم به سطح تخصصي مجبور به پرداخت ويزيت بيشتري مي شوند در حالي كه با مراجعه به پزشك خانواده تنها ١٠ درصد ويزيت پرداخت مي كنند./٣٣

برچسب ها: منتخب استانها