امروز: 1398/06/26 | Tuesday 17th of September 2019
مدیرکل بیمه سلامت خراسان‌رضوی خبرداد:

استقرار کامل نظام الکترونیک در رسیدگی به اسناد بستری

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: با هدف استقرار کامل نظام الکترونیک در رسیدگی به اسناد، طرح رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی عملیاتی شد.

به گزارش خبرنگار آی هینا، سید مرتضی وجدان افزود: قبل از اجرای طرح رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری تعداد برگه‌های دفترچه برای هر فرد به طور میانگین 20 برگ برآورد می شد، بنابراین هزینه‌های مرتبط هم چون مصرف کاغذ، نیروی انسانی و حتی هزینه انباشت و نگهداری اسناد بالغ بر هشت میلیارد ریال در سال  بود .

 وی به نتایج حاصل از اجرای این طرح اشاره و بیان کرد: حذف اسناد کاغذی مربوط به اطلاعاتی که به صورت الکترونیک ارسال شده، کاهش هزینه‌های  نیروی انسانی در بخش درآمد بیمارستان، حفظ و نگهداری داده‌های ایجاد شده بیمار در سامانه تحت عنوان پرونده الکترونیک سلامت از نتایج اجرای این طرح است.

 وجدان با اشاره تسهیلگر بودن این طرح برای بیمار و بیمارستان تصریح کرد: نتیجه این طرح تسهیل در اخذ گزارش های آماری و تحلیلی در کلیه سطوح مدیریتی در سطح استان و کشور، تسهیل و بهینه سازی فرآیند پذیرش و رسیدگی به اسناد بیمارستان‌ها است. 

 وی تاکید کرد: این طرح سبب مکانیزه شدن قواعد رسیدگی به اسناد بستری، صرفه جویی و مدیریت بهینه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، حذف کاغذ در فرایند رسیدگی به اسناد و در نهایت استقرار کامل نظام الکترونیک در سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک راهبرد اساسی در سال جاری می‌شود.

برچسب ها: منتخب استانها