امروز: 1398/11/02 | Wednesday 22nd of January 2020

کسب مقام دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی توسط بیمه سلامت مازندران و آذربایجان شرقی

اداره کل بیمه سلامت در استان‌های مازندران و آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه‌های برتر در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی شناخته شده و از مدیران کل بیمه سلامت در این استان‌ها تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار آی هینا، استاندار مازندران به عنوان رییس جشنواره شهید رجایی در استان مازندران از رسول ظفرمند، مدیرکل بیمه سلامت این استان تقدیر کرد.

 همچنین از وحید مجیدی، مدیرکل بیمه سلامت در استان آذربایجان شرقی نیز در جشنواره شهید رجایی در این استان تقدیر شد. بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی برای چهارمین سال متوالی در جشنواره شهید رجایی مورد تقدیر قرار گرفت. / ۱۱

برچسب ها: منتخب استانها