امروز: 1398/11/02 | Wednesday 22nd of January 2020
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در گفتگو با آی‌هینا مطرح کرد:

تکنولوژی ارتباطات، ابزاری قدرتمند جهت تقویت سیستم‌‌های سلامت

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان در خصوص نقش ابزارهای الکترونیک در شرایط اقتصادی کنونی گفت: تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ابزاری قدرتمند جهت تقویت سیستم های سلامت است. 

 

فرشاد منعمیان در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: تاثیر گذاری ابزارهای الکترونیک طیف وسیعی از فعالیت های سلامت را در بر می گیرد و باید در نظر داشت که تقویت پایه های نظری اهمیت اقتصادی سلامت الکترونیک نقش قابل توجهی در تشویق سرمایه گذاری و توجه بیشتر به این موضوع را به دنبال خواهد داشت . 

 وی مهمترین زمینه های این تاثیر گذاری را کاهش هزینه ارائه خدمات سلامت و نیز افزایش کارایی و اثر بخشی خدمات دانست و گفت : موارد اساسی مربوط به این دو مهم مورد ارزیابی و کمی سازی قرار گرفته است و سرآغازی را برای انجام مطالعات اقتصادی در سازمان های سلامت برای توجیه یا عدم توجیه اقتصادی الکترونیک کردن خدمات سلامت ایجاد کرده است.

 معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان هدف از اجرای تبادل الکترونیک و رسیدگی به اسناد بستری را گزارش گیری کامل در کل بیمارستان‌ها دانست و افزود: این اطلاعات می تواند در زمینه‌های پژوهشی و آماری به کار گرفته شود و در تصمیمات حوزه بهداشت و درمان مؤثر باشد.

 وی با بیان اینکه ماموریت این سازمان حفاظت از مردم در قبال مخاطرات مالی هنگام بیماری از طریق توسعه بیمه سلامت محور است، گفت : چشم انداز سازمان داشتن بهترین بیمه سلامت در سطح منطقه و ارزش های حاکم بر این سازمان مسئولیت پذیری ، قانون مندی ، پاسخ گویی ، دانایی محوری و شایسته مداری است.

 وی همچنین از موفقیت این طرح در استان اصفهان خبرداد و بیان کرد : اسناد بستری 56 تا 60 درصد هزینه درمان را تشکیل می‌دهد که از طریق این طرح کنترل شد.

 

برچسب ها: منتخب استانها