امروز: 1398/11/06 | Sunday 26th of January 2020
مديركل بیمه سلامت استان اصفهان:

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است

مديركل بیمه سلامت استان اصفهان در خصوص طرح نسخه نویسی الکترونیک پزشکان بیان کرد: اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است که از برنامه های ششم توسعه بوده و باید تا سال سوم برنامه، پزشکان نسخه ها را به صورت الکترونیک تجویز کنند.

دكتر حسين بانك در گفت‌وگو با آی‌هینا از مزایای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک را جلوگیری از مصرف کاغذ ، سوء استفاده از نسخ کاغذی ، کنترل رفتار بیمه شدگان و به دست آمدن آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی اشاره کرد و افزود : بر این اساس نسخه نویسی الکترونیک یکی از راه حل‌هایی است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه پنجم و ششم توسعه اجرای آن را توصیه کرده و در این میان در هر جای جهان که بحث بیمه ملی مطرح می شود، بر نظم و انضباط در هزینه‌ها نیز تاکید می کنند و این موضوع نیز راهی جز الکترونیکی شدن برخی خدمات وجود ندارد.

مديركل بیمه سلامت استان اصفهان ادامه داد: اهمیت این موضوع موجب شده تا دست‌اندرکاران حوزه سلامت برای اجرای خوب این طرح  گام های مهمی بردارند ، بر این اساس نسخه نویسی الکترونیکی نیز در استان اصفهان مورد توجه قرار گرفته و تمامی دست اندکاران امر تلاش میکنند تا این کار به نحو مطلوبی مدیریت شده و در نهایت نتیجه خوبی در راستای خدمات رسانی مطلوب رقم زده شود. 

وی گفت: رسانه‌ها نقش بی بدیلی در آگاه سازی و نگهداری و مصرف صحیح داروها ایفا می‌کنند. همچنین می توانند به عنوان ابزاری نیرومند و اثربخش ، با شیوه های گوناگون بر سلامت خانواده اثر گذاشته و با اطلاع رسانی مناسب ، برمیزان اطلاع اعضای خانواده بیفزایند. دست اندرکاران حوزه سلامت نیز باید از قابلیت های رسانه های نوین در امر گسترش اطلاعات سلامت بهره ببرند .

برچسب ها: منتخب استانها