امروز: 1398/11/06 | Sunday 26th of January 2020
مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان:

نظام ارجاع موجب ایجاد عدالت در ارائه خدمات سلامت می شود

مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان گفت: نظام ارجاع به‌ منظور کاهش هزینه‌های درمانی، ایجاد عدالت و امکان دسترسی آحاد مردم به خدمات مورد نیاز اجرا شده است.

 

به گزارش خبرنگار آی هینا، رضا عباسی گفت: در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند ، لذا این استان بیشترین پوشش بیمه‌ای روستایی در کشور را دارد.

 وی با اشاره به اینکه مردم باید متوجه رعایت مسیر نظام ارجاع شوند تاکید کرد: برای دسترسی همه مردم باید خدمات به صورت سطح بندی شده ارائه شود تا همگان از آن بهره مند شوند.

 عباسی با بیان اینکه برنامه نظام ارجاع به‌ منظور کاهش هزینه‌های درمانی، ایجاد عدالت و امکان دسترسی آحاد مردم به خدمات مورد نیاز اجرا می‌شود گفت: در این چرخه بیماران ساکن مناطق روستایی ابتدا به پزشک خانواده مستقر در مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند و پس از تشخیص‌های اولیه و در صورت نیاز به خدمات بیشتر به سطح ۲ و کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی ارجاع می‌شوند.

 مدیرکل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در صورتی که نظام ارجاع به خوبی رعایت شود افراد تحت پوشش بیمه روستایی در خصوص هزینه‌های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی ۱۵ درصد و در خصوص هزینه‌های بستری فقط ۵ درصد سهم را پرداخت می‌کنند.

 

برچسب ها: منتخب استانها