امروز: 1398/07/26 | Friday 18th of October 2019
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان مطرح کرد:

ارزیابی وسع راه شناسایی توانمندی افراد در پرداخت حق بیمه

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: شعار بین المللی پرداخت بر اساس توان و دریافت بر اساس نیاز در بیمه سلامت ایران با ارزیابی وسع محقق می شود.

محمد جعفری مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به الزام نظام ارجاع در برنامه ششم توسعه گفت: نظام ارجاع از سطح عمومی شروع شده و به سطح های تخصصی و فوق تخصصی ارتقاع پیدا می کند.

 وی افزود: از تعداد 40 میلیون نفر بیمه شده سازمان بیمه سلامت 24 میلیون نفر از سیستم نظام ارجاع استفاده می کنند که غالب این بیمه شدگان از ساکنان روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت هستند.

 مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان تاکید کرد: راهبردها برای بهبود فرآیند ارائه خدمات بیمه ای به اتباع خارجی از جمله امکان پوشش صدرصدی همزمان با ارزیابی وسع در قالب نظام ارجاع، استقرار پزشک خانواده برای اتباع، صدور بیمه نامه 3 ساله و  بیمه نامه الکترونیک بجای دفترچه بیمه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

برچسب ها: منتخب استانها