امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مدیر کل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان:

ارزیابی وسع براساس درآمد خانوارانجام می شود

مدیر کل بیمه سلامت سیستان و بلوچستان گفت: افراد فاقد دفترچه بیمه ، بیمه شدگان مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و همچنین بیمه شدگان شهری صندوق بیمه همگانی سازمان و اقشار نهادهای حمایتی مشمول آیین نامه  ارزیابی وسع هستند. 

به گزارش خبرنگار آی هینا، رضا عباسی مدیرکل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان گفت: تمامی افراد فاقد پوشش بیمه ای پایه سلامت لازم است، در سامانه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ثبت نام کنند تا بر اساس درآمد خانوار از طریق این وزارتخانه ارزیابی وسع شوند.

  وی افزود: افرادی که در آمد ماهیانه آنها کمتر از۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه است در دهک ۱و۲و۳ قرار گرفته و به صورت رایگان بدون اعمال دوره انتظار تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند. 

 مدیر کل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگر چنانچه در آمد ماهیانه فرد بین ۴۰ تا۱۰۰ درصد حداقل دستمزد باشد در دهک ۴ قرار می گیرند و می تواند فقط ۵۰ درصد حق سرانه را پرداخت کنند و اگر در دهک ۵ به بالا قرار گرفته باشد؛ باید تمام حق سرانه را پرداخت و مشمول ۱۰روز دوره انتظارمی می شوند. 

 وی اظهار داشت: بیمه شدگان قبلی سازمان که دارای دفترچه بیمه سلامت هستند، اگر بیش از یک ماه از تاریخ انقضای دفترچه بیمه آنان گذشته باشد مشمول ۱۰ روز دوره انتظار هستند. 

 عباسی تاکید کرد: تمامی خانوارهای فاقد بیمه پایه سلامت مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به سایت سازمان بیمه سلامت ایران ، ادارات بیمه سلامت و یا دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد در استان مراجعه و نسبت به بیمه نمودن خود و پرداخت سهم خود از حق بیمه در چار چوب مفاد آئین نامه وسع اقدام کنند.

 

برچسب ها: منتخب استانها