امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
رییس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت استان کرمان:

توانمندسازى بيمه شدگان يكى از استراتژى هاى بيمه سلامت است

رییس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت استان کرمان گفت: برای شناخت بهتر نیاز‌ها و رفتار بيمه شدگان، توسعه و استحکام بیشتر روابط بايد استراتژی داشت و توانمندسازی یکی از استراتژی‌هاى سازمان بیمه سلامت است.

امید نیکوبخت در گفت و گو با خبرنگار آى هينا در كرمان افزود: سوم آبان با عنوان توانمندسازی و ترویج فرهنگ عمومی نامگذاری شده است. هویت بخشی، آگاهی بخشی، مشارکت جویی، حفاظت مالی، حمایت طلبی، صیانت از حقوق مردم و پاسخگویی مفاهیم اساسی هستند که سازمان بیمه سلامت در حوزه توانمندسازی بیمه شدگان خود دنبال می‌کند.

 رییس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت استان کرمان ادامه داد: چشم اندازی که پیش روی خود ترسیم کرده ایم رسیدن به شرایطی است که در آن از یک سو بیمه شده‌ای آگاه، مسئولیت پذیر و مطالبه گر و از سوی دیگر بیمه سلامت پاسخگو داشته باشیم.

 وى بيان كرد: در راستای عملی کردن توانمندسازی، فرایند‌های اطلاع رسانی و آموزش را به عنوان دو رکن اساسی در پیاده سازی توانمندسازی به گونه‌ای طراحی کرده ایم که با شناسایی عمده‌ترین نیاز‌های آموزشی بتوان سطح دانش سلامت و دانش بیمه‌ای بیمه شدگان و ارائه دهندگان خدمت (شرکای اجتماعی) را ارتقا و بهبود بخشد.

 رییس اداره بیمه گری و درآمد بیمه سلامت استان کرمان گفت: با دسته بندی و تعیین محور‌های آموزشی برای دریافت خدمات بیمه‌ای از بیمه سلامت و دریافت خدمات سلامت از موسسات تشخیصی اقداماتی از جمله تشکیل کمیته توانمندسازی، نشر و توزیع منشور حقوق و تکالیف بیمه شدگان، تلاش در جهت پیاده سازی منشور حقوق و تکالیف بیمه شدگان و پایش آن، شناسایی موضوعات نیازمند حمایت طلبی و اقدام در جهت حمایت طلبی از مراجع سیاسی تاثیرگذار استان برای تحقق این امر انجام شده است. / ١١

برچسب ها: منتخب استانها