امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
مدیرکل بیمه سلامت مازندران:

5 درصد از جمعیت مازندران تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت: پنج  درصد از جمعیت سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفردر مازندران تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند که امیدواریم این افراد در بازه زمانی ۶ ماهه ، برای بیمه شدن مراجعه کنند.

رسول ظفرمند در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: افرادی که قادر به پرداخت حق سرانه بیمه نیستند، می‌توانند درخواست ارزیابی وسع کنند و پس از دریافت اطلاعات دهک درآمدی خانوار متقاضی از وزارت رفاه، متقاضی می‌تواند از صد در صد یا ۵۰ درصد تسهیلات دولت در پرداخت حق سرانه بیمه پایه استفاده کند.

 وی با اشاره به اینکه افراد فاقد پوشش بیمه ای فقط ۶ ماه فرصت دارند تا مزایای بیمه سلامت و تخفیف ها استفاده کنند افزود: افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند، می ‌توانند با مراجعه به سایت سازمان بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از تخفیفات در نظر گفته شده بهره مند شوند. 

 مدیرکل بیمه سلامت مازندران تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد، حدود پنج  درصد از جمعیت سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفردرمازندران تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشند که امیدواریم این افراد در بازه زمانی ۶ ماهه ، برای بیمه شدن مراجعه کنند تا از تسهیلات آیین نامه برخوردار شوند.

 وی با بیان این که در اجرای این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام ارزیابی وسع، همکاری مستقیم دارد افزود : با توجه به این که تا کنون ۸۰ نفر در این طرح ثبت نام کرده اند به نظر می رسد مشکل مالی دلیل عدم مراجعه آنان نبوده است./22

برچسب ها: منتخب استانها