امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان مطرح کرد:

هدفمندی یارانه ها مسیرارایه خدمات مناسب به اقشار کم درآمد

مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان گفت: دولت با هدفمند کردن یارانه ها می تواند درحوزه سلامت به اقشار کم درآمد خدمات مناسب تری را ارایه دهد.

علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت : نظام سلامت و بیمه باید متحول شده و در کنار هم به ارائه خدمات به مردم بپردازند .

 مدیر کل بیمه سلامت گیلان در خصوص پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی تصریح کرد: بر اساس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه ، تمامی آحاد جامعه باید از خدمات بیمه استفاده کنند.

 وی افزود: خانوارهای فاقد هرگونه بیمه که مجموع درآمد آنها از ۴۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پایین تر است، می توانند برای دریافت دفترچه رایگان به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و تمامی حق بیمه آنها از سوی دولت پرداخت می شود.

 وی تاکید کرد: خانوارهایی که حداقل دستمزدآنها بین ۴۰ تا ۱۰۰ است، دهک چهارم محسوب شده و باید ۵۰ درصد حق بیمه و همچنین دهک های ۵ تا ۱۰ نیز برای بهره مندی از مزایای بیمه باید کل حق بیمه خودرا پرداخت کنند.

 مدیرکل بیمه سلامت استان گیلان، با اشاره به فرصت شش ماهه برای افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه ای در اجرای پوشش اجباری  بیمه و ارزیابی وسع اظهار داشت : افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه ای برای بهره مندی از این فرصت، باید به سایت وزارت رفاه ، دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با بیمه سلامت استان مراجعه کنند. /22

برچسب ها: منتخب استانها