امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی مطرح کرد:

ثبت نام بیش از 14 هزار نفر در طرح پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: از ابتدای اجرای طرح پوشش اجباری بیمه سلامت تا کنون بیش از 14 هزار نفر ثبت نام کردند.

مرتضی وجدان مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت : پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی در 14 آبان ماه درسراسر کشور اجرایی شده است که ازابتدای این طرح تا به امروز بیش از 14 هزار نفردراستان متقاضی داشتیم که دربحث آزمون وسع شرکت کردند.

 وی افزود: چنانچه این افراد در دهک های 1و2و3 قراربگیرند ازحمایت صد درصدی دولت بهره مند خواهند شد و سرانه بیمه آنها توسط دولت به طور کامل پرداخت خواهد شد.

 وجدان تصریح کرد: افرادی که در دهک 4 قرارمی گیرند از 50 درصد بخشودگی به شرط خانوار بصورت یکساله بیمه می شوند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: دفترچه های بیمه ایرانیان به صورت شش ماه تمدید می شود ودر دیگر صندوق های بیمه این سازمان از ابتدای طرح تاکنون 10 هزار و 46  مورد جهت دفترچه روستایی ، 40 هزار و 836 مورد بیمه همگانی سلامت و حدود 950 نفر دفترچه بیمه ایرانیان دراستان تمدید شده است./22

برچسب ها: منتخب استانها