امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر مطرح کرد:

ارائه خدمات الکترونیک عامل موثر در بهبود روش ها

مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: در حال حاضر ارائه خدمات الکترونیک عامل موثری در بهبود روش ها ، مدیریت بهینه و کنترل منابع سازمان است .

  پرویز رمضانی در سومین نشست مدیران کل بیمه سلامت منطقه 10 کشور در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد بیمه سلامت ، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اسناد بستری و اجرای دستورالعمل پوشش اجباری بیمه پایه بر اساس آزمون وسع دراستان بوشهرگفت: چالش های اجرای برنامه های گفته شده در استان بوشهر و ضرورت رفع مشکلات و تأمین زیرساخت های لازم باید مورد توجه قرار گیرد.

 وی افزود: تلاش خواهیم کرد تا سازمان الکترونیک را در بدنه سازمان جاری و ساری کنیم و تنها به یک شعار معطوف نشود، البته  اهداف سازمان و وضعیت اجرای پروژه های الکترونیکی و سامانه های مورد استفاده سازمان و چگونگی تحقق این اهداف و نحوه اجرای سامانه های الکترونیکی در کشور هم مد نظر قرار دارد.

 مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر تصریح کرد: سامانه ها و روشهای الکترونیکی سازمان برای تسهیل در امور بیمه شدگان و کارایی بیشتر این سازمان برای ارایه خدمات با کیفیت طراحی شده است./22

برچسب ها: منتخب استانها