امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
مدیر کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی:

موفقيت برنامه مراقبت هاي اوليه بهداشتي موجب برقراري عدالت اجتماعي شده است

مدیر کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی گفت: موفقيت برنامه مراقبت هاي اوليه بهداشتي در حال حاضر با رویكرد نظام جامع و همگاني سلامت، موجب  برقراري عدالت اجتماعي، همكاري بين بخشي، مشاركت مردمي و استفاده از تكنولوژي مناسب، درتمامي مراحل اجراي برنامه پزشك خانواده روستایي شده است. 

دکتر نانبخش در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: تفاهم نامه مشترک سازمان بیمه سلامت ایران و معاون بهداشت وزارت بهداشت و اجرای ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از مقررات مالی دولت جهت ارتقای خدمات سلامت روستاییان و لزوم ارایه خدمات بیمه پایه سلامت به تمامی جمعیت روستایی ، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده در سطح اول و تعیین مسیر ارجاع به منظور پذیرش بیماران در سطوح 2 و3 جهت دسترسی و برخورداری مردم از خدمات سلامت است.


مدیر کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی  گفت: این اداره کل طی سال 98 مبلغ 7 هزارو 211 میلیارد ریال در بخش درمان  هزینه کرده است که مبلغ  5هزارو 978 میلیارد ریال در سطح دو وسه و مبلغ  هزارو 232 میلیارد ریال در سطح یک پزشک خانواده هزینه شده است.

 

نانبخش همچنین افزود: در سال 99  لغایت دهه اول  شهریورماه بالغ بر 169 میلیارد ریال  در سطح 1 پزشک خانواده هزینه شده است.

برچسب ها: منتخب استانها