امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
مدیر کل بیمه سلامت استان تهران بیان کرد:

رفع ابهامات دانشگاه علوم پزشکی در تعدیلات پایش های کمی و کیفی

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، از رفع ابهامات دانشگاه علوم پزشکی در تعدیلات پایش های کمی و کیفی خبرداد.

 

به گزارش خبر نگار آی هینا، در نشست مشترک بیمه سلامت استان تهران با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ‫سید محمد حسینی علت تشکیل جلسه را در راستای اجرای مصوبات ستاد هماهنگی استان ،بررسی تفاهم نامه بیمه روستائیان در سال 99 و بررسی موارد درخواستی معاونت بهداشتی دانشگاه تهران اعلام کرد.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران موارد اختلاف درتعدیلات و پایش های کیفی و کمی انجام شده از سوی کارشناسان مربوطه را بیان کرد و خواستار شرح و حل موارد اجرایی درملاک بودن جمعیت یکبار خدمت و ابهامات موجود  در خصوص تعدیلات پایش های کمی و کیفی و تعدیلات جمعیتی با توضیحات مدیر کل بیمه سلامت استان و رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل رفع شد .

 رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل گفت: تعدیلات اعمال شده در سال 98 در رابطه باتعدیلات جمعیتی بر اساس ویزیت یک بار خدمت بود که توضیحات کامل ارائه شد.

برچسب ها: منتخب استانها