امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت مازندران:

پوشش بیمه‌ای متقاضیان دفترچه بیمه سلامت بر اساس نتایج ارزیابی وسع انجام می شود

رئیس اداره بیمه گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت مازندران گفت : کلیه متقاضیان دفترچه درمانی بیمه سلامت در صندوق های روستاییان، بیمه سلامت همگانی و ایرانیان باید مورد ارزیابی وسع قرار گرفته و بر اساس نتایج اعلامی از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از پوشش بیمه ای سلامت برخوردار شوند.

مهدی برهانی در گفت و‌ گو با خبرنگار آی هینا‌ گفت: متقاضیان باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد در سطح استان نسبت به ثبت نام اقدام نموده و پس از آن نتایج ارزیابی وسع از طریق پیامک برای متقاضی ارسال خواهد شد. 

 وی افزود: در صورت عدم دریافت پیامک نیز ظرف مدت یک ماه متقاضی می تواند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان بیمه سلامت از آخرین وضعیت پوشش بیمه ای خود مطلع شود.

 برهانی تصریح کرد: بیمه شدگانی که دفترچه بیمه سلامت دارند مکلفند یک ماه قبل از اتمام اعتبار دفترچه بیمه سلامت خود ارزیابی وسع گردند و شروع بیمه نیز پس از ارزیابی و از زمان دریافت دفترچه محاسبه خواهد شد.

 وی تاکید کرد : در صورتی که فرد به مراکز درمانی مراجعه نماید و به دلیل این که بر اساس ضوابط ، برخورداری از پوشش بیمه ای از زمان تعیین استحقاق درمان می باشد ، فرد مکلف است قبل از مراجعه به مراکز درمانی نسبت به اعتبار پوشش بیمه‌ای خود اقدام نماید.

برچسب ها: منتخب استانها