امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
رییس انجمن داروسازان استان کرمانشاه:

بیمه سلامت با نسخه پیچی الکترونیک از روش های سنتی گذر کرد

رییس انجمن داروسازان استان کرمانشاه گفت: بیمه سلامت با نسخه پیچی الکترونیک از روش های سنتی گذر کرد.

دکتر افضلی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: استقرارنسخه پیچی الکترونیک، تجویزمنطقی دارو را به دنبال دارد.

   وی با اشاره به اینکه درحال حاضربیش از76 درصد از داروخانه ها به سامانه نسخه پیچی الکترونیک متصل وفعال می باشند افزود:لازمه تداوم وتکمیل این کار همکاری مطلوب پزشکان وموسسات درمانی دراجرای نسخه نویسی الکترونیک وتعامل سازنده ومناسب با اداره کل بیمه سلامت است.

  رییس انجمن داروسازان کرمانشاه تاکید کرد:به همین منظور علاوه برمکاتبه با تمام داروخانه ها،آموزش های حضوری سامانه نیزبا همکاری اداره کل بیمه سلامت اجرا شده وبا پیگیری های لازم وپاسخگویی مسئولین بیمه سلامت اشکالات احتمالی برطرف می گردد.

 وی گفت: بیمه سلامت همواره دراجرای دولت الکترونیک از سازمان های پیشرو بوده است ونسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک نوعی گذر از روش های سنتی است که درنهایت به ایجاد سوابق درمانی و پرونده الکترونیک سلامت برای مردم منجرخواهدشد.

برچسب ها: منتخب استانها