امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

اجرای موفقیت آمیز پروژه نسخه نویسی الکترونیکی در آذربایجان شرقی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: اجرای پروژه نسخه نویسی الکترونیکی در استان موفقیت آمیز بوده است.

دکتر فتح زاده در گفت و‌ گو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اهمیت فرایندهای الکترونیکی در حوزه سلامت گفت: پروژه های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در راستای حقوق شهروندی است که باعث افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و بیمه شدگان خواهد شد.

 وی افزود: بیمه سلامت استان در طی چند سال اخیر عملکرد خوبی در ساخت ساختمان ادارات شهرستانی داشته به طوری که به غیر از دو تا سه شهرستان استان در بقیه شهرستانها بیمه سلامت دارای ساختمان اداری بوده که عمکرد خوب این اداره کل محسوب می شود.

 فتح الله زاده تاکید کرد: ساختمان اداره کل بیمه سلامت استان یکی از بی نظیرترین پروژه های ساختمانی در بین دستگاههای استان است که اینجانب به نوبه خود در این خصوص از فعالیت های این اداره کل تقدیر و تشکر می کنم. 

 وی خواستار تعامل بیشتر اداره کل بیمه سلامت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد و همچنین از نسخه نویسی الکترونیکی و پذیرش اسناد بستری که باعث تسریع اموربیمه شدگان شده است را به عنوان عملکردهای مناسب اداره کل بیمه سلامت استان بر شمرد.

برچسب ها: منتخب استانها