امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
رییس بیمه سلامت شهرستان سنقر وکلیایی:

تمام مطب ها نسخه نویسی الکترونیک انجام می دهند

رییس بیمه سلامت شهرستان سنقر وکلیایی گفت: تمام مطب ها در این دو شهرستان نسخه نویسی الکترونیک انجام می دهند.

حسین مجیدی در گفت وگو با خبرنگارآی هینا گفت : درحال حاضرو به منظور کاهش کاربرد دفترچه های درمانی، در تمامی مطب پزشکان طرف قرارداد نسخه نویسی الکترونیک انجام می شود.

 وی افزود: پذیرش و رسیدگی به پرونده های بستری دربیمارستان امام خمینی شهرستان سنقرنیز به صورت الکترونیک انجام می گیرد، همچنین درتلاش هستیم به منظوردسترسی بیمه شدگان به خدمات مطلوب ترعقد قرارداد، با پزشکان متخصص فعال در سطح شهرستان سنقر انجام شود. 

 مجیدی تاکید کرد: فرآیند ارزیابی وسع بیمه شدگان وتوزیع دفترچه دربین بیمه شدگان دراین شهرستان با جدیت درحال انجام است.

 وی با اشاره به خدمت رسانی و بیمه نمودن بیماران  کرونایی گفت: برای این بیماران به صورت اورژانسی ودراسرع وقت دفترچه درمانی صادرمی شود،  ضمن اینکه درشهرستان سنقروکلیایی بیش از57هزارنفردرقالب صندوق های بیمه ای تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند و تعداد35 پزشک  و مرکز درمانی طرف قرارداد به بیمه شدگان ارائه خدمت می کند.

برچسب ها: منتخب استانها