امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020

بیمه سلامت خوزستان دستگاه برتر اجرایی در جشنواره شهید رجایی

بیمه سلامت خوزستان رتبه برتر ارزیابی سالانه دستگاه های اجرایی را در جشنواره شهید رجایی کسب کرد.

به گزارش خبرنگار آی هینا، در جلسه راهبری توسعه مدیریت خوزستان، شهید رجایی که با حضور استاندارخوزستان، رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان، شهردار ، فرماندار اهواز و مدیران کل دستگاه‌های استان در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، دستگاه‌های برتر از میان دستگاه‌های اجرایی سطح استان که بالاترین امتیاز را در مجموع دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی در گروه های پنجگانه در سال ۹۸ کسب کرده‌اند، معرفی شدند.

 در این جلسه بیمه سلامت خوزستان، میان  ۱۶۹ دستگاه های اجرایی سطح استان، جزء دستگاههای برتر در گروه سلامت و رفاه اجتماعی بالاترین امتیازات شاخص عمومی و اختصاصی را به خود اختصاص داد

برچسب ها: منتخب استانها