امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه مطرح کرد:

تعداد 88 درصد از دفترچه های صادره مربوط به دهک های یک تا سه است

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: براساس سامانه آزمون ارزیابی وسع 88 درصد افراد در دهک‌های یک تا سه و مشمول بیمه رایگان شدند. 

کیومرث مظفری در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: تاکنون بیش از161 هزار نفر ازمردم درسامانه آزمون ارزیابی وسع ثبت نام کرده‌اند که 73 هزارنفر ازآنها برای صدور دفترچه مراجعه کرده و از این تعداد 88 درصد ازدفترچه‌های صادره برای بیمه شدگان مربوط به دهک های یک تا سه و بصورت رایگان است.
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه ادامه داد: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از مراجعات غیر ضروری بیمه شدگان به دفاتر پیشخوان مقررشده است،دفترچه های فاقد اعتبار صندوق‌های بیمه‌ای کارمندی و سایر اقشارکه دارای نسخه سفید هستند،به صورت سیستمی تمدید اعتبار و مراتب به مراکز درمانی طرف قرارداد اطلاع داده شده است.

برچسب ها: منتخب استانها