امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان فارس مطرح کرد:

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات بیمه سلامت استان فارس

مديركل بيمه سلامت استان فارس، آخرين وضعيت پرداخت مطالبات را تشريح كرد.  

فرهاد لطفي در گفت و گو با خبرنگار آي هينا، با اشاره به اينكه پرداخت مطالبات سال 99 پزشكان خانواده شهري تا مرداد ماه 80 درصد علی الحساب تسويه شده است گفت: در صورت ارائه اطلاعات از سوي پزشكان ساير مطالبات نيز به طور كامل تسويه و به زودی پزشک خانواده شهری نیز در شهریور ماه پرداخت می شود.
 وي تصریح کرد: مطالبات پزشكان خانواده روستايي نيز تا مرداد ماه به طور علی الحساب تسويه شده است.
 مدير كل بيمه سلامت استان فارس گفت: حدود هزار و ٢٠٠ پزشك خانواده شهري طرف قرارداد با اين اداره كل هستند.
 وي افزود: جمعيت استان بيش از 5 ميليون نفراست كه بيش از يك ميليون و 600 هزار نفرتحت پوشش پزشك خانواده روستايي و بيش از يك ميليون و ١5٠ هزار نفر نيز تحت پوشش پزشك خانواده شهري قرار دارند.
  لطفی با اشاره به اينكه مطالبات بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي تا خرداد ماه ٩٨ به طور علی الحساب تسويه شده است گفت: همچنين مطالبات داروخانه هاي خصوصي استان يعني بيش از 650 داروخانه طرف قرارداد نيز تا تیر ماه 99 به طور كامل تسويه شده است.
 وي با بيان اينكه مطالبات بيمارستان هاي غير دانشگاهي نيز تا خرداد ماه به طور كامل تسويه شده است اظهارداشت: مطالبات آزمايشگاه ها، راديولوژي ها، فيزيوتراپي ها، مطب ها تا تیرماه و درمانگاه هاي طرف قرارداد تا خرداد ماه 99 به طور كامل تسويه شده است.
 مدیرکل بیمه سلامت استان فارس تاکید کرد: همچنين مطالبات دفاتر پيشخوان طرف قرارداد نيز تا مرداد ماه سال جاری به طور كامل تسويه شده است.
 لطفی گفت: از مطالبات سال 98 موسسات درمانی طرف قرارداد، تنها 3 ماه آخر سال موسسات دولتی دانشگاهی پرداخت نشده است.

برچسب ها: منتخب استانها