امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی خبرداد :

صدور دفترچه برای 98 درصد دهک های 1 تا 6 درخراسان رضوی

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: ۹۸ درصد دفترچه های صادر شده در طرح ارزیابی وسع استان خراسان رضوی مربوط به متقاضیان دهک های ا تا ۶ است

علیرضا رمزی در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت : براساس بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه پنج ساله ششم طرح ارزیابی وسع برای متقاضیان دفترچه بیمه سلامت و متعاقبا از همان تاریخ این طرح در استان خراسان رضوی و برای تمامی افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بودند آغاز شد . 

 وی افزود: : بررسی ها نشان می دهد از آغاز اجرای طرح تا کنون تعداد 1096022 نفر درسطح استان خراسان رضوی در طرح آزمون ارزیابی وسع ثبت نام کردند که ازاین تعداد برای 99 درصد دهک بندی انجام شده است.

 مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی تصریح کرد : اما همین بررسی آماری نشان می دهد، تنها برای حدود ۳۴ درصد جمعیت دفترچه بیمه سلامت صادر و ۶۶ درصد این متقاضیان جهت دریافت دفترچه بیمه سلامت خود مراجعه نکردند. 

 وی تاکید کرد: بررسی های آماری بیانگر این نکته است که ۹۸ درصد دفترچه های صادر شده مربوط به متقاضیان دهک های ا تا ۶ است و متاسفانه متقاضیان دهک های ۷ تا ۱۰ جهت دریافت دفترچه درمان خود به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد مراجعه نکردند.

 رمزی اظهارداشت: متاسفانه بسیاری از افراد جامعه دریافت دفترچه درمانی خود را تازمان بروز بیماری و نیاز به بستری در بیمارستان ها به تعویق می اندازند و این یک رفتار غلط اجتماعی است که نیاز به اصلاح دارد، زیرا در حال حاضر بیمه روی تخت و در زمان بستری امکان پذیرنیست.

 مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: مطبوعات و رسانه ها به عنوان عناصر اصلی فرهنگ سازی اجتماعی می توانند نقش بسزایی در اصلاح رفتار اجتماعی افراد و افزایش سطح آگاهی عمومی در این خصوص ایفا کنند.

برچسب ها: منتخب استانها