امروز: 1399/08/03 | Saturday 24th of October 2020
مدیر کل بازرسی استانداری تهران:

پاسخگویی بیمه سلامت درجلب رضایتمندی ارباب رجوع قابل قبول است

مدیرکل دفترمدیریت عملکرد، بازرسی وامورحقوقی استانداری تهران گفت : با توجه به بررسی انجام شده در رابطه با رصد عملکرد ادارات و دستگاه های اجرایی استان، اداره کل بیمه سلامت استان تهران در رضایت مندی ارباب رجوع و پاسخگویی در سطح بالا و قابل قبول است.

جمال زنگیشه در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: نوع فعالیت سازمان  بیمه سلامت ایران به گونه ای است که با حداکثر اقشار ، کارکنان دوایر دولتی و شهروندان سراسر کشور در ارتباط است و در بدنه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات درمانی ارائه می کند.

وی افزود: عملکرد اداره کل بیمه سلامت استان تهران در تعامل مناسب و سطح بالایی با تمامی دستگاه‌های اجرایی استان است که طی بررسی های به عمل آمده این تعامل از نظر کارشناسان این اداره کل در سطح قابل قبول و بالایی است.

مدیرکل بازرسی استانداری اظهار داشت : اقدامات صورت گرفته در رابطه با اجرای طرح دولت الکترونیک نیز یکی از برترین اقدامات انجام شده دراستان است.

زنگیشه تاکید کرد: نسخه نویسی الکترونیک ، اعتبار سنجی دفاتر بیمه ای ونسخه پیچی الکترونیک گامی مهم در خدمت به بیمه شدگان است.

برچسب ها: منتخب استانها