امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان:

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یکی از مهمترین پروتکل های بهداشتی است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان گفت: ازمزایای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک،حذف نسخه کاغذی ودفترچه است که می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین پروتکل های بهداشتی نام برد.

مهندس جوکار در گفت و گو با آي هينا، ضمن تبریک هفته بیمه سلامت ، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در شهرستان کنگان را کاری بزرگ دانست و گفت : در این شرایط سخت شیوع بیماری کرونا اجراي اين طرح مزایای بسیاری برای مراکز درمانی و برای بیمه شدگان را به همراه داشته است.

 وی افزود : ازمزایای این طرح حذف نسخه کاغذی ودفترچه است که می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین پروتکل های بهداشتی  نام برد.

 جوکار گفت: با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک پرداخت مطالبات هم دقیقتر و سریعتر صورت می گیرد.

 جوکار در پایان این دیداراز تلاش وزحمات کارکنان اداره بیمه سلامت شهرستان وهمچنین حسن همکاری با شبکه بهداشت تقدیر وقدردانی كرد. 

برچسب ها: منتخب استانها