امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
رييس شبكه بهداشت شهرستان صحنه استان كرمانشاه:

نظام ارجاع تاثیرقابل توجهی دراقدامات پیشگیرانه در شرايط شيوع بيماري كرونا دارد

رييس شبكه بهداشت شهرستان صحنه استان كرمانشاه گفت: درشرایط کرونایی خدمات سطح یک مبتني بر نظام ارجاع و پزشک خانواده تاثیرقابل توجهی دراقدامات پیشگیرانه به منظورکاهش بارمراجعات به مراکزدرمانی سطح دو و سه دارد و این امر مستلزم توجه بیشتر است.

دکتر رحیمی درگفتگو با آی هینا گفت:ابلاغ به موقع تفاهم نامه خدمات سطح یک بیمه روستایی درسال جاری قابل تقدیر است واین اقدام موجب امیدواری بیشتر تیم سلامت شاغل در مراکز بهداشتی درمانی روستایی به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به مراجعین خواهدشد.


رييس شبكه بهداشت شهرستان صحنه استان كرمانشاه افزود: باتوجه به ابلاغ تفاهم نامه وتامین اعتبارلازم برای اجرای آن،انتظار می رود پرداخت ها به تیم سلامت به موقع صورت گیرد.

برچسب ها: منتخب استانها