امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
رئیس اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه سلامت گلستان خبرداد:

هزینه 128 میلیاردی بیمه سلامت برای بیماران خاص

رئیس اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه سلامت گلستان گفت: در پنج ماهه نخست سال 99، همه هزینه های ایجاد شده بیماران خاص در استان، با 110 هزار و 801 بار مراجعه به مبلغ 128 میلیارد و 100 میلیون و 128 ریال بوده که بیشترین هزینه و بار مراجعه مربوط به بیماران دیالیزی به تعداد 99 هزار و 856 بار مراجعه و هزینه ای بالغ بر 83 میلیارد و 310 میلیون و 250 هزار ریال بوده است.

حسینعلی انصاری‌فرد در گفتگو با آی‌هینا بیان کرد: طبق تعریف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بیماری های تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی، پیوند کلیه و ام اس به عنوان بیماری های خاص معرفی شده اند.

رئیس اداره اسناد پزشکی اداره کل بیمه سلامت گلستان افزود: سازمان بیمه سلامت هم بر اساس دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص به دنبال حذف یا کاهش فرانشیز دارو و خدمات بیماران خاص در راستای کاهش پرداخت از جیب و جبران بخشی از هزینه های درمان آنها است.

وی گفت: در استان گلستان تا پایان شهریور ماه امسال، 1526 بیمار خاص تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت استان گلستان قرار دارند که از این تعداد 34 درصد بیماران دیالیزی 24 درصد بیماران ام اس، 18 درصد بیماران تالاسمی، 16 درصد بیماران پیوند کلیه و 6 درصد بیماران هموفیلی را شامل می شود.

رئیس اداره اسناد پزشکی بیمه سلامت گلستان بیان کرد: سال 98 هم با 281 هزار و 816 بار مراجعه به مراکز درمانی هزینه هایی بالغ بر 307 میلیارد و 847 میلیون و 699 هزار ریال برای بیماران خاص پرداخت شده است.

برچسب ها: منتخب استانها