امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
مسئول اجرای پروژه های الکترونیک اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی تاكيد كرد:

همراهی شرکت های بیمه تکمیلی نیاز مبرم در جهت تکمیل چرخه ارائه خدمات الکترونیک

مسئول اجرای پروژه های الکترونیک اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: اکنون نیاز مبرم در جهت تکمیل چرخه ارائه خدمات الکترونیک به بیمه شدگان ،همراهی شرکت های بیمه تکمیلی است که  پس از تولید نسخه الکترونیک بیمه شدگان دچارسرگردانی نشوند.

به گزارش خبرنگار آي هينا، دکتر علی آرمیده در دیدار با میری مدیر کل بیمه ایران شعبه خراسان رضوی
بيان كرد:مطابق بند الف ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه کشور سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک است.

مسئول اجرای پروژه های الکترونیک اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی افزود: از سال 1398 طرح های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران همچون نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک ، استحقاق سنجی الکترونیک و تبادل الکترونیک اسناد بیمارستانی دراستان خراسان رضوی عملیاتی شده است.

وی بيان کرد: با اجرای طرح های الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران اهدافی همچون سهولت و شفافیت در خدمت رسانی، ایجاد دسترسی عادلانه در دریافت خدمات،ایجاد امکان حق انتخاب زمان مراجعه بیمه شدگان به مراکز درمانی، کفایت بهره مندی آحاد جامعه از خدمات تشخیصی درمانی و نهایتا بهینه سازی و مدیریت اطلاعات بیمه شدگان جهت پیش بینی چشم انداز دقیق سازمانی محقق خواهد شد.

در ادامه این جلسه نیز مدیر کل بیمه ایران شعبه خراسان رضوی گفت: اجرای طرح های الکترونیک یکی از ایده های جدید در سیستم های بیمه ای است و بیمه ایران آمادگی لازم جهت همراهی با بیمه سلامت در این زمینه را اعلام می كند.

برچسب ها: منتخب استانها