امروز: 1399/12/17 | Sunday 7th of March 2021
رئیس اداره امور مالی بیمه سلامت استان خوزستان خبر داد:

گردش مالي هزار ميليارد توماني در حوزه درمان و هزینه های عملیاتی در سال ٩٨

رئیس اداره امور مالی بیمه سلامت استان خوزستان از گردش مالي هزار ميليارد توماني در حوزه درمان و هزینه های عملیاتی در سال ٩٨ خبر داد.

مهدی دستی در گفت و گو با آي هينا بيان كرد: در حوزه درمان و هزینه های عملیاتی ۷۰۰ میلیارد تومان  و سطح يك ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که جمعاً هزار میلیارد تومان گردش مالی در سال ۹۸ بوده است.
رئیس اداره امور مالی بیمه سلامت استان خوزستان گفت: رقم پرداختی ذکر شده به مراکز دولتی دانشگاهی و غیر دولتی بوده است،  یک مانده مطالبات جزئی از سال ۹۸ نيز باقی مانده که به دليل عدم اختصاص بودجه به سازمان بوده به نحوي كه در سرتاسر کشور معادل ۲۵ درصد بودجه محقق نشده است.
 وی افزود: بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در سال  ٩٨ به مراکز سطح يك روستائیان و تیم سلامت اعم از دانشگاه و دانشکده های سطح استان خوزستان پرداخت شده است.
دستی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به اهمیت و حساسیت این حوزه تاکید کرد و موفقیت یک مجموعه را نیازمند پشتیبانی همه جانبه عنوان کرد .
رئیس امور مالی بیمه سلامت خوزستان در پایان گفت:با توجه به شرایط ویروس کرونا نه تنها این اداره تعطیل نشد ، بلکه ماموریت و رویکرد خود را براساس شرایط جدید تغییر داد، تا با همدلی هر چه بیشتر همکاران در حوزه امور مالی بتوانیم در جهت رضایتمندی بیمه شدگان و مردم این مسئولیت خطیر را انجام دهيم.

برچسب ها: منتخب استانها