امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت خوزستان خبرداد:

اعمال بررسی های دقیق فنی در پرونده های بستری بیماران

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت خوزستان، از اعمال بررسی های دقیق فنی در پرونده های بستری بیماران خبر داد .

کیوان بابادی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: به منظور کنترل بر پرداخت از جیب بیماران، کارشناسان حوزه نظارت و ارزشیابی با بررسی مجدد اسناد بیمارستانی بر میزان پرداخت از جیب بیمه شدگان نظارت خواهند کرد .

وی افزود: بر همین اساس در گذشته اسناد ۶ ماهه اول سال ۹۹ بیمارستان ها  مورد بررسی قرار گرفت و از این میان تعداد ۱۵ پرونده مربوط به اعمال جراحی ارتوپدی که با درخواست کد اضافی در حق العمل جراحی موجب افزایش پرداختی در فرانشیز (۱۰٪) از جیب بیماران در حوزه بستری شده بود استخراج شده و مطابق ضوابط نظارتی رفتار خواهیم کرد.

بابادی گفت: قطعا ما در کنترل و پیشگیری از اجحاف در حق بیمه شدگان  و کنترل منابع مالی سلامت مطابق ضوابط اقدامات لازم را همچون برگشت هزینه اضافی دریافت شده از بیماران را اعمال می نماییم.

برچسب ها: منتخب استانها