امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خراسان رضوی :

پیشگیری باعث ارتقا سطح سلامت مردم است/ بیمه سلامت درراستای آرامش مردم خدمت می کند

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: بیمه به جهت حفظ منافع سازمانی خود در حوزه پیشگیری بیشتر فعال است و ازآنجایی که پیشگیری کم هزینه تر از درمان است بنابراین باعث ارتقا سطح سلامت مردم می شود .

محمد مهدی مومنی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت : با شیوع بیماری کرونا و چالش های اقتصادی بعد از آن شاهدیم دوچالش اقتصادی و کرونا تا چه میزان مردم را به بیمه نیازمند نموده است و مردم احساس نیاز بیشتری به بیمه پیدا کنند وازطرفی دیگر حساسیت کار بیمه بخصوص بیمه سلامت رایگان نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی افزود :بحث بیمه در کشورهای توسعه یافته تبدیل به صنعت شده است، بطوری که بیشتر ازآنکه حوزه درمان در این کشورهااهمیت داشته باشد؛ حوزه بیمه دارای اهمیت می باشد ،زیرا بیمه به جهت حفظ منافع سازمانی خود در حوزه پیشگیری بیشتر فعال می باشد و ازآنجائیکه پیشگیری کم هزینه تر از درمان است بنابراین باعث ارتقا سطح سلامت مردم می شود .

وی تصریح کرد :دولت درخصوص درمان سرمایه گذاری خوبی داشته است و طرح بیمه اجباری باعث می گردد چنانچه فرد دچار بیماری شد، پریشانی خاطر و نگران هزینه درمان نشود ونقطه اتکال آرامش مردم داشتن بیمه است و این نقش صنعت بیمه در راستای آرامش مردم است.

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری در مورد چالش سواد رسانه ای گفت: علی رغم تلاش گسترده مدیران ، مردم متاسفانه به علت عدم اطلاع رسانی درست رسانه ها از عملکرد آنها درمورد کرونا که یک بیماری اجتماعی است و درحال حاضر درمانی ندارد و تنها از طریق پیشگیری از بین خواهد رفت نتوانسته اند عملکرد خود را درجامعه بخوبی نشان دهند ؛ بنابراین بهتر است مدیران با همکاری رسانه ها افکار عمومی را آگاه نموده و سبب مدیریت رفتاراجتماعی شوند.

برچسب ها: منتخب استانها