امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی خبر داد:

عقد قرارداد با تمام مراکز فعال در زمینه ترک اعتیاد در صورت داشتن پروانه های قانونی

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرایی بیمه درمان اعتیاد و همچنین مصوبات کمیته درمان و حمایت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کلیه مراکز فعال در زمینه ترک اعتیاد در صورت داشتن پروانه های قانونی می توانند نسبت به عقد قرارداد با اداره کل بیمه سلامت استان اقدام كنند.

بروژی در گفت و گو با آي هينا افزود: بدیهی است در صورتی که مرکز مربوطه طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت باشد، می تواند نسبت به پذیرش بیمه شدگان کلیه سازمانهای بیمه گر پایه شامل تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و صندوقهای وابسته به سازمان بیمه سلامت ایران، به شکل بیمه ای اقدام كنند.

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: هم اکنون در سطح استان 14 مرکز ترک اعتیاد شامل 11 مرکز خصوصی و 3 مرکز دولتی خدمات سم زدایی بیمه شدگان به شکل 90 درصد سهم سازمان و 10 درصد سهم بیمه شده ارائه می كنند که عمده خدمات ارائه شده در این مراکز درمان با متادون است.

بروژي همچنين در خصوص نسخه نويسي الكترونيك نيز توضيحاتي ارائه داد و بيان كرد: با توجه به الزام اجرای بند الف ماده 46برنامه ششم توسعه و بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در درمانگاه های دولتی و خصوصی، با توجه به اتمام پیکربندی درمانگاههای طرف قرارداد بیمه سلامت استان و ایجاد زیر ساخت های لازم  از ابتدای دی ماه سال جاری، برنامه ریزی جهت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در تمام درمانگاههای سطح استان آغاز خواهد شد.

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر 46 درمانگاه شامل 24 درمانگاه بخش خصوصی، 17 درمانگاه دولتی غیردانشگاهی، 3 درمانگاه دانشگاهی و 2 درمانگاه خیریه طرف قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی هستند.

برچسب ها: منتخب استانها