امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان خبرداد:

اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان کرمان

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان، ازاجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان کرمان خبرداد.

محمد جعفری درگفت وگو با خبرنگارآی هینا گفت: طرح پایلوت پزشک خانواده شهری در سه استان اجرا می شود که کرمان یکی از این استان های پایلوت پزشک خانواده شهری است.

مدیرکل بیمه سلامت کرمان افزود: طرح پزشک خانواده شهری از دی ماه درتمام شهرهای استان کرمان آغاز می شود که جمعیت ۲۰۰هزارنفری درآستانه این استان را تحت پوشش قرار می دهد.

جعفری تاکید کرد: هرپزشک خانواده شهری مسائل سلامت ۷۰۰نفر را مدیریت می کند.

وی با اشاره به اینکه ۶۰درصد بیمه شدگان استان کرمان بیمه سلامت هستند تصریح کرد:هفته گذشته۱۰۰میلیارد مطالبات مانده سال ۹۸مراکز دولتی طرف قرارداد بیمه سلامت استان پرداخت شد.

جعفری با بیان اینکه مطالبات پزشک خانواده نیز تا پایان آذرماه پرداخت شده است تاکید کرد: در بخش خصوصی پرداخت ها بروز است و هیچ گونه بدهی ازسال قبل نداریم و ازآنجایی که این مراکز مجهز به نسخه نویسی الکترونیک شده اند درنتیجه آخرهرماه پرداخت می شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان اظهارداشت: در ۶ماه اول سال ارزیابی وسع را در بیمه گری مدنظرداشتیم، اما در شش ماه دوم با توجه به شیوع کرونا وکاهش توان پرداخت مردم ، درنتیجه ارزیابی وسع را در هنگام بیمه شدن حذف کردیم واین مژده را به افراد فاقد بیمه می دهیم که می‌توانند مراجعه کرده وازخدمات بیمه کماکان استفاده کنند.

برچسب ها: منتخب استانها