امروز: 1399/12/15 | Friday 5th of March 2021
رییس نظام پزشکی شهرستان خواف:

تعامل بیمه سلامت با موسسات طرف قرارداد رضایت بخش است

رییس نظام پزشکی شهرستان خواف گفت: تعامل بیمه سلامت با موسسات طرف قرارداد رضایت بخش است.

تشکری در گفت و گو با خبرنگار آی هینا ، با بیان اینکه ایجاد رضایتمندی میان بیمه شدگان باید سرلوحه کار بیمه سلامت قرار گیرد گفت: همکاری مفید و مستمر بیمه سلامت در راستای خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان و تعامل با موسسات طرف قرارداد جزو اقدامات مهم این سازمان است.
 وی افزود: اجرای نسخه پیچی الکترونیک و حذف محدودیت های موجود در نسخه نویسی دستی منافع سازمان بیمه سلامت،منافع پزشکان و موسسات طرف قرارداد و منافع ببمه شدگان را تامین می کند.
رییس نظام پزشکی شهرستان خواف تاکید کرد: هر پروژه ای که درراستای خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان انجام شود، مورد حمایت همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه سلامت است.

برچسب ها: منتخب استانها