امروز: 1399/12/15 | Thursday 4th of March 2021
معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی مطرح كرد:

ضرورت غربالگری وضعیت بیمه ای زندانیان

معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی بیمه ای و هزینه ای برای زندانیان، بهتر است غربالگری وضعیت بیمه ای آنان در بدو ورود و یا زمان ارجاع به بیمارستان ها انجام شود.

به گزارش خبرنگار آي هينا، در راستای تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان و رفع چالش های موجود بیمه ای زندانیان، جلسه هماهنگی با کارشناسان سازمان زندانهای استان خراسان جنوبی برگزار شد.

مسعود مختاری معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت خراسان جنوبی در این جلسه گفت: امکان صدور معرفی نامه به صورت دستی در ساختارهای الکترونیکی وجود ندارد و هزینه های درخواستی زندانیان بستری، از تاریخ شروع بیمه آنان در سامانه تبادل الکترونیکی اسناد بستری قابل محاسبه و پرداخت است.

مختاری تاکید کرد: برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات احتمالی بیمه ای و هزینه ای برای زندانیان، بهتر است غربالگری وضعیت بیمه ای آنان در بدو ورود و یا زمان ارجاع به بیمارستان ها توسط رابط زندان انجام شود.

وی در پایان خواست: رابط معرفی شده زندان، وضعیت زندانیان بستری شده در سطح استان را بطور مستمر و روزانه به کارشناسان ناظر بیمارستانی این اداره کل و مستقر در بیمارستان اطلاع رسانی کند

برچسب ها: منتخب استانها