امروز: 1399/12/15 | Friday 5th of March 2021
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین:

صورتحساب الکترونیک در تمام بیمارستان‌های دولتی استان اجرایی شده است

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: طرح صورتحساب الکترونیک تاکنون در همه بیمارستانهای دولتی استان اجرا شده و امسال در بیمارستانهای خصوصی هم عملیاتی می شود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، قاسم بهرامی بیان کرد: اجرای صورتحساب الکترونیک برای کاهش هزینه ها و تسریع در امور بیمه شدگان از کارهای ارزشمندی است که در استان قزوین هم عملیاتی شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین افزود: اجرای طرح نسخه الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک دراستان قزوین به عنوان یکی از استان های پیشگام کشور به خوبی اجرا شده و تمامی بیمارستانهای دولتی به این سیستم مجهز شده اند.
بهرامی یادآورشد: خوشبختانه پذیرش اسناد الکترونیک در بیمارستان‌ها انجام شده و با حذف دفترچه های کاغذی بیمه، در حال حاضر ارائه خدمات درمانی به صورت الکترونیک انجام می شود.
وی گفت: اجرای صورتحساب الکترونیک سال گذشته در همه بیمارستانهای دولتی انجام شد و امسال هم در بیمارستانهای خصوصی این طرح عملیاتی می شود.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین بیان کرد: به جز دو بیمارستان تامین اجتماعی طرح نسخه الکترونیک در همه بیمارستانهای دولتی به اجرا درآمده است و در مراجعه به این بیمارستان‌ها نیازی به ارائه دفترچه کاغذی بیمه نیست.
وی افزود: اجرای طرح نسخه الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت انجام شده و همه کارها از استحقاق سنجی تا صدور صورت حساب و ترخیص در بیمارستانها به صورت الکترونیک انجام می شود.
بهرامی گفت: در مراکز خصوصی نسخه نویسی الکترونیک به خوبی پیش رفته و موسسات همکار نیز آن را در صورت حساب لحاظ می کنند و بجز فیزیوتراپی بقیه موارد به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی ادامه داد: حدود 120 پزشک متخصص و 150 پزشک عمومی در مطب های خود نسخه الکترونیک را پیاده کرده اند و بیماران با ارائه کد ملی می توانند پذیرش شده و با کد رهگیری امور درمانی خود را با نسخه الکترونیک انجام دهند و نیازی به ارائه دفترچه کاغذی بیمه نیست.
بهرامی بیان کرد: دو بیمارستان تامین اجتماعی به دلیل سیستم متمرکزی که دارند هنوز به نسخه الکترونیک ملحق نشده اند که در صورت بسترسازی مناسب و دریافت مجوز از مرکز در صورت اعلام آمادگی می توانند به این طرح متصل شوند.
وی گفت: اجرای طرح صورتحساب الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی بیمه سلامت گامی در راستای کاهش هزینه های شهروندان و دولت و سالم سازی محیط زیست و کاهش قطع درختان برای تهیه کاغذ است و سالانه حدود 200 تا 300 میلیارد تومان صرفه جویی خواهد داشت.
بهرامی بیان کرد: در سال گذشته 20 میلیون جلد دفترچه بیمه کاغذی در کشور چاپ شد که با اجرای طرح صورتحساب الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی امسال این تعداد به 10 میلیون نسخه کاهش یافته است.
مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: با اطلاع رسانی مناسب و آگاهی بخشی امیدواریم ضمن توجیه شهروندان و پزشکان و موسسات همکار بتوانیم این طرح را در بخش خصوصی هم به صورت کامل عملیاتی کنیم تا مردم از مزایای آن استفاده کنند.

برچسب ها: منتخب استانها