امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت کردستان در گفتگو با آی هینا بیان کرد:

افزایش رضایتمندی بیمه شدگان؛ حفاظت مالی بهینه با اثربخشی هزینه های درمانی

مدیرکل بیمه سلامت کردستان گفت: استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار همراه با حفاظت مالی از بیمه شدگان می تواند با اثر بخش کردن هزینه ها رضایتمندی حداکثری را در بیمه شدگان به وجود آورد.

به گزارش امور استانهای پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران( آی هینا )؛ دکتر انور اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: ما در حوزه سلامت سه ضلع داریم که عبارتند از: ارائه کنندگان خدمت، بیمه شدگان و سازمانهای بیمه گر که همکاری بین این ضلع می تواند سلامت بیمه شدگان را تامین کند.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان با اشاره به توزیع مناسب ریسک بین این سه ضلع و گردش مطلوب اقتصاد سلامت افزود: انتقال ریسک به یکی از این سه ضلع به تنهایی می تواند موجب ورشکستگی نظام سلامت گردیده و موجب شود تا از کارآیی لازم برخوردار نشود.

دکتر اسماعیلی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در کشور متذکر شد: قبل از اجرای این طرح بیشتر ریسک هزینه بر بیمه شدگان منتقل می شد و مردم بیش از 60 درصد پرداخت از جیب داشتند به نحوی که سازمانهای بیمه گر و ارائه کننده خدمت کمترین ریسک را متقبل می شدند ولیکن پس از اجرای طرح تحول سلامت با افزایش بسته های خدمتی، کاهش فرانشیز و افزایش تعداد بیمه شدگان سهم بیشتری از ریسک هزینه ها به سازمان های بیمه گر منتقل شد تا فشار بر روی مردم وارد نشود.

وی انتقال ریسک هزینه به سازمان های بیمه گر را موجب انباشت مطالبات آنان عنوان کرد و اذعان داشت: از طرف دیگر در همین راستا ارائه کنندگان خدمت نیز نتوانستند از پس هزینه های متقبل شده برآیند؛ در یکسال گذشته برای بهبود وضعیت سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران در این امر ورود پیدا کرد تا ریسک هزینه ها را کمتر کند و آن را بین ارائه دهنده خدمت و بیمه شدگان تقسیم نماید در همین خصوص اجرای پروتکل ها و گایدلاین ها و ایجاد سقف گذاری در مراکز ارائه دهنده خدمت و ... روشهایی بود که می توانست ریسک هزینه را متعادل کند.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان همچنین ادامه داد: با تقسیم ریسک هزینه بین سازمان های بیمه گر و شرکای اجتماعی (ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت) اقتصاد سلامت می تواند چرخه درست و مطلوبی در کشور داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در طول یک سال گذشته سازمان بیمه سلامت ایران توانسته است به لحاظ مالی خود را به یک حالت تعادل برساند و بتواند ریسک هزینه های درمانی را بین خود، ارائه دهنده خدمت و بیمه شدگان تقسیم کند به نحوی که هزینه های سلامت به صورت مساوی بر سه ضلع تقسیم شده و از ایجاد تقاضای القایی بیمه شدگان و ارائه دهندگان خدمت جلوگیری به عمل آورد.

دکتر اسماعیلی با تاکید بر اهمیت رضایتمندی در حوزه سلامت یادآور شد: ما سه شاخص مهم داریم که همواره نظام سلامت به دنبال آن است که این سه شاخص عبارتند از: ارتقاء شاخص های سلامت در کشور، محافظت مالی از بیمه شدگان و رضایتمندی مردم.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان خاطر نشان کرد: با توجه به این امر که رضایتمندی مشتری مهمترین خروجی نظام سلامت است بنابراین امروزه در تمام دنیا نظام های سلامت به دنبال این مسئله هستند که نه تنها به رضایتمندی اولویت دهند بلکه پاسخگویی ویژه ای در این زمینه داشته باشند به نحوی که به سئوالات غیر مهم ارباب رجوع پاسخ دهند تا این عملکرد بتواند بدون اینکه مشتری نیاز خود را تشخیص دهد این عملکرد به تشخیص نیازهای درمانی پرداخته و به آن نیازمندی پاسخ دهد این امر یک درجه از رضایتمندی بالاتر است که باعث ایجاد شعف و خوشحالی در بیمه شدگان می شود.

وی متذکر شد: ما معتقد هستیم که رضایتمندی با روح و روان انسان در ارتباط است و این روح و روان می تواند بر سلامتی مردم تاثیر بگذارد بنابراین استفاده بهینه از منابع در اختیار، با افزایش حفاظت مالی و اثربخشی هزینه ها می توانیم رضایتمندی بیشتری را در بیمه شدگان به دست آوریم.

دکتر اسماعیلی در پایان افزود: بیمه سلامت باید حفاظت مالی خود از بیماران خصوصا قشر آسیب پذیر مانند کودکان، زنان و سالمندان را افزایش دهد و حمایت مالی خود رااز این افراد بالاتر ببرد تا دچار آسیب نشوند.

 

 
برچسب ها: منتخب, منتخب استانها