امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان به خبرنگار آی هینا گفت:

عملکرد مطلوب بیمه سلامت در پرداخت بدهی به داروخانه /پرهیز از هزینه کرد غیر ضروری در سال جاری

مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان گفت: در حال حاضر بیمه سلامت در مقایسه با سایر سازمان های بیمه گر عملکرد به مراتب مطلوبی را به داروخانه های استان دارد.

دکتر شاهدخت فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار آی هینا گفت: بیمه سلامت در راستای پرداخت بدهی های داروخانه ها موفق عمل کرده است و در حال حاضر بیمه سلامت کمترین بدهی را به داروخانه ها در سطح استان دارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان در همین راستا افزود: با توجه به اینکه 95 درصد از منابع و اعتبارات بیمه سلامت دولتی است در صورت تحقق اعتبارات مورد نیاز تاخیری در پرداخت معوقات ایجاد نخواهد شد.

وی بیان کرد: بیمه سلامت بیش از 10 میلیون نفر را در قالب طرح تحول سلامت به صورت رایگان بیمه کرده است و اقدامات قابل توجهی در راستای اجرای موفقیت آمیز این طرح داشته است.

فتحی بیرانوند ادامه داد: با توجه به رویکرد جدید بیمه سلامت 70درصد بدهی های سال جاری پس از دریافت اسناد و 30 درصد باقیمانده نیز پس از پذیرش اسناد پرداخت می شود.

به گفته این مقام مسئول در سال 96 هزینه کرد بیمه سلامت بیش از اعتبارات ابلاغی بوده است در همین راستا تلاش می شود در سال جاری از هزینه کرد غیر ضروری پرهیز شده و برابر با اعتبارات ابلاغی هزینه شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان لرستان گفت: در حال حاضر 200 داروخانه در سطح این استان خدمات دارویی ارایه می کنند که 150 داروخانه آن خصوصی هستند.

 

 

برچسب ها: منتخب, منتخب استانها