امروز: 1399/03/15 | Thursday 4th of June 2020
رئیس بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس در گفتگوی خبری با آی هینا بیان کرد:

راه اندازی طرح استحقاق سنجی درمان در بدو پذیرش بیماران/اجرای دقیق طرح تحول سلامت ؛ نظارت بر پرداخت از جیب بیماران

رئیس بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس گفت: این بیمارستان در راستای همکاری با سازمان بیمه سلامت ایران طرح استحقاق سنجی درمان را در بدو پذیرش بیماران با همکاری سیستم MIS راه اندازی کرد.

دکتر روح ا... کیا در خصوص همکاری با بیمه سلامت در راستای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: اهتمام بر ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت به مراجعین همواره یکی از اولویت های ما برای ایجاد آرامش بیشتر در بیماران بوده است.

رئیس بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس افزود: برای حرکت در راستای طرح تحول سلامت این بیمارستان برای جلب رضایتمندی هرچه بیشتر بیمه شدگان با بهبود فضای فیزیکی، تجهیز مناسب بخش های مختلف بیمارستانی، بکارگیری نیروهای متخصص تمام وقت جهت سرویس دهی مطلوب و به موقع به مراجعین اقدام به افزایش و کارآیی درمان و سیستم هتلینگ بیمارستان کرد.

وی با توجه به بحث کاهش پرداخت از جیب بیمار به عنوان مهمترین هدف نظام سلامت در دولت یازدهم گفت: در این زمینه توانسته ایم با استفاده از یارانه سلامت پایه یا ارجاعی برای بیماران آنان را بیش از پیش مورد حمایت قراردهیم تا افراد برای دریافت خدمات سلامت در مخاطره روانی قرار نگیرند.

دکتر کیا رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده را در استان مازندران و بالاخص شهرستان چالوس را نقطه قوت عملکرد بیمه سلامت عنوان کرد و گفت: استفاده از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به منظور کنترل مراجعه و ممانعت از مراجعات غیر ضروری در واقع عملکردی در راستای کنترل و مدیریت منابع و همچنین جلوگیری از سردر گمی بیماران است.

رئیس بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس با اشاره به قراردادهای بیمه تکمیلی و نیاز درمانی بیماران در مازندران خاطر نشان کرد: این بیمارستان اقدام به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی، شرکت های تجاری و سازمان های بیمه ای جهت پایش موارد کشف کسور موثر بیمه ها و هدایت خدمات درمانی کرده است.

به گفته این مقام مسئول ممانعت از ارجاع بیمار حین بستری جهت دریافت خدمات دارویی و پاراکلینیک و نهایتا رعایت دقیق طرح تحول سلامت و زنجیره ارجاع در این بیمارستان به نوبه خود عملکردی منحصر به فرد در راستای هماهنگی با سازمان های بیمه گر برای رسیدن به تعادل در منابع و مصارف است.

دکتر کیا یادآورشد: برای جلوگیری از تحمیل هزینه به سازمان های بیمه گر پایه باید بیمارستانها و مراکز ارائه دهنده خدمات به نوعی عمل کنند تا ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت به صورت متعادل بتوانند رضایتمندی نسبی را در این چرخه اقتصادی کسب کنند.

رئیس بیمارستان آیت ا... طالقانی چالوس راه اندازی طرح استحقاق سنجی درمان بیماران در بدو پذیرش را با همکاری سیستم MIS و پویا سامانه، کنترل دفاتر درمانی بیماران و دریافت کد IMED هنگام مراجعه بیمار، مدیریت اقامت بیماران بالای یک ماه در بیمارستان به خصوص در بخش ویژه را با تشکیل کمیته تعیین تکلیف از عوامل کاهش هزینه های درمانی بر اساس استانداردهای موجود عنوان کرد و در پایان متذکر شد: تمامی افراد فاقد پوشش بیمه ای با مراجعه به این بیمارستان در گام اول پس از بررسی لازم و تایید عدم پوشش بیمه ای از طریق بخش پذیرش مورد ثبت نام قرار گرفته و تمام خدمات درمان آنان از روز اول بستری توسط بیمه سلامت پرداخت می شود که جا دارد از زحمات مسئولین این سازمان در راستای سرویس دهی به بیماران قدردانی شود.

 

 
برچسب ها: منتخب, منتخب استانها